top of page

5.11.21 | בגלריות רוזנפלד, עינגע, ארטפורט, P8

הסיור של ה 5.11 היה עשיר ומגוון מבחינת פריסה רחבה של אופני אמנות עכשווים.

בגלריה רוזנפלד ראינו את עבודות הגוף העירום והמהונדס של גיא און ועבודות בהן הוא מציע דרכים לשנות את האנטומיה והזהות האנושית


גיא און, צילום

את אביב קלר פגשנו לשיחה בתערוכתו היפה בגלריה עינגע. אביב רוקם בצורה חופשית ומצייר בשמן מראות רחוב אותם צילם מחלון ביתו. טבע ובנייה עירונית שלובים האחד בשני ברקמות ובציורי השמן שלו. מפגורטיבי ועד מופשט


אביב קלר, גלריה עינגע, רקמה
אביב קלר. רקמה

גלריה ארטפורט חגגה תערוכת סיום שנה של רזידנסי עם האמנים שזכו לקבל שם סטודיו בשנה שהייתה. יש הרבה משותף לאמנים המציגים. המינמליזם בצורה ובחומר, תחושות החיפוש אחר משמעות אישית וחברתית, מבטים לעבר העבר, גישה מיסטית, או לחלופין ביקורת והתבוננות בחברה ותחושות של אי שייכות וביקורת. האמנים המציגים הם אמיר יציב, שחר יהלום, כרם נאטור, שי-לי הורודי, רועי כהן ותכלת רם.

רועי כהן. חלק ממיצב

את העבודות המאוד מיוחדות של אשחר חנוך קלינגבייל ראינו בגלריה P8 . אשחר רושם בעפרון שחור רישומים של אלים רומים ויוונים שעל שמם נקראים כוכבי הלכת שלנו. רישומים בעפרון שחור על משטחים אותם הכין וצבע באותו העפרון. התוצאה המרהיבה נגלית ונעלמת לחליפין כמו הופעתם המנצנצת ונעלמת של הכוכבים.

אשחר חנוך קלינבייל

להתראות בסיור הבא 10.12.21

Save the date

bottom of page