top of page

תערוכה קבוצתית, גלריה בצלאל לאמנות עכשווית

זוהי גלריה חדשה, המציגה עבודות בעלות כיוון קונספטואלי וחברתי, מתוך התבוננות וקשר אל ההיסטוריה והחברה העכשווית. עכשיו מציגים בה שלושה בוגרים של התואר השני, ושני מרצים במחלקה. במיוחד אהבתי את עבודותיהם של מעיין שחר ורועי כהן. מעיין לוקחת שאריות מעולם התעשיה, המלאכה ושאר אובייקטים שמוצאת, ונותנת להם חיים ותפקידים חדשים עם הרבה הומור וחן. כאן היא מציגה ערסל שנארג מחיבורי חשמל ושני פרחי היביסקוס על שרשרת ברזל. רועי כהן עוסק בביטויי אלימות בחברה הישראלית. כאן מציג זוג נעלי גבר שחורות של פעם, תפורות יחד כך שאינן יכולות להתקדם לשום כיוון. תקועות. אנלוגיה לחברה הישראלית או למגזרים מסויימים שלה.


הרצל 119, תל אביב


מעיין שחר, גלריה בצלאל לאמנות עכשווית
מעיין שחר

מעיין שחר - פרט, גלריה בצלאל לאמנות עכשווית
מעיין שחר, פרט


רועי כהן, גלריה בצלאל לאמנות עכשווית
רועי כהן

bottom of page