top of page

רותם רוזנבוים, ודורון פישביין בגלריה מאיה | עד 27.11.21

לפני הכול, הציורים של רותם זועקים בצבעים וכתמים עזים. הקנבס מתפוצץ מאנרגיה צבעונית וקרנבלית. במבט מושהה, מתגלה וצץ הייאוש והאימה.

סצנות חיים שיצאו משליטה. אנשים חיות ואנשים במאבקי שליטה. היומיום המוכר הופך כאוטי. העולם זז בתנועה ובחוסר יציבות. לא לחינם שם התערוכה הוא : "כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו נחש"....


רותם רוזנבוים

עבודותיו של דורון פישביין , באותה הגלריה, הפוכות לחלוטין מאלו של רותם. הן מונוכרומטיות ועדינות. מינימליסטיות. אוצרות בתוכן סודות שקשה לפענח אותם ובשליטה מוחלטת של הרציונאל . סמלים וצורות. ידים מפעילות אירועים כמו בחוברת הדרכה טכנית, אך מה מופעל ומי מפעיל? מהירח לאדמה ובחזרה.


דורון פישביין

גלריה מאיה

שביל המרץ 2, קומה 2

bottom of page