top of page

רונית פורת ונירית טקלה, נסימה לנדאו | עד 4.2.22

תערוכה שלא כדאי להחמיץ ממש במרכז העיר. שתי אמניות ישראליות מציגות בנסימה לנדאו, מקום המארח בדרך כלל אמנות בינלאומית צעירה.

רונית פורת יוצרת קולאז'ים מצילומים שמוצאת בספרי רפואה והדרכה גרמניים מתחילת המאה ה 20. עבודות חיבור היוצרות הקשרים בין נשיות פגועה וציפורים, המספרות סיפור עצור של כאב והשתקה. קשה להתנתק מהיופי שבעבודותיה.

נירית טקלה, ילידת אתיופיה המתגוררת בתל אביב מציירת על בדים גדולים בני משפחה וחברי קהילה נוספים בפעולות מחיי היומיום. הדמויות מצויירות במשטחי צבע ברורים ונעות בין הפיגורטיבי למופשט. הצבעים חזקים ונקיים. הדמויות מנותקות מסביבתן וחיות בבועה מלנכולית.

שתי אמניות מאד שונות המציגות עולמות נפש מורכבים.


רונית פורת


רונית פורת

נירית טקלה


bottom of page