top of page

צדוק בן דוד | עד 3.12.21

בבית המכירות של סותביס אפשר לראות עד סוף ינואר מעבודותיו של צדוק בן דוד. תערוכה נאה המציגה מחיתוכי האנשים שלו באלומניום ובברזל. הדימויים נלקחים מצילומים שהוא מצלם בעיקר בערים גדולות ברחבי העולם. דמויות של אנשים שמעולם לא הכיר ולא פגש אך הן מוכרות לכולנו. לצדוק יש יכולת נאה לתפוס את האדם ברגע סתמי למדי אך מייצג ומוכר. החיתוך והניתוק מהרקע מדגישים את המימד האנושי. בקומה שנייה אפשר לראות כיצד הוא יוצר רישום קווי מהדמות, שלב אחד לפני החיתוך בחומר. לעיתים הריבוי שבהצגת עבודותיו דווקא מעיב על עדינות הדמויות והיכולת הטובה שלו לאיפיון דמויות. כאן, באינטימיות של החלל נעים לראות ולהתקרב לפרטים השונים.


סותביס

שד' רוטשילד 6

צדוק בן דוד

bottom of page