top of page

יגאל תומרקין, בגבעון/בהראל | עד 4.1.22/ 29.1.22

יגאל תומרקין מוצג עכשיו בשתי גלריות. בגבעון עד 4.1.22 ובהראל מדפיסים ומוציאים לאור עד סוף ינואר. הפתעה נעימה מאד לראות חלקים מגוף עבודותיו של תומרקין שלאורך שנים הוקע מלב הקונסנזוס האמנותי בארץ בשם הבוטות ואקספרסיביות יתר. כאן מתגלה תומרקין נוסף.


בהראל, התערוכה המועדפת עלי, נראה עבודות תחריט לא מוכרות שלו. איורים לספריו של פול צלאן, ברטולד ברכט, קאפקא , ספר זכריה ואחרים כמו גם תחריטים מטיול שעשה בעולם אחרי מלחמת 73' וכן פורטרטים שונים. הרבה מהעבודות מפתיעות בעדינותן ובדרך בה שרדו את מבחן השנים ואף השתבחו. גם התערוכה בגבעון מעניינית ברלוונטיות ובמבחר העבודות שלה. המבט המחודש בעבודותיו מיטב איתו. כדאי בהחלט לא לפספס.


גלריה גבעון, גורדון 35 תל אביב

הראל ,אליזבט ברגנר 8 תל אביב

יגאל תומרקין, הדפס
bottom of page