top of page

1.10.21 | בגלריות מאיה, בנימין ומינוס 1

ביקרנו בשלוש גלריות באיזור המלאכה ונפגשנו עם שלושה מהאמנים המציגים.

יערה אורן הרשימה אותנו ביכולת הביטוי שלה. היא מציגה ציורי שמן עזי צבע ואקספרסיה. צבעים נקיים כמו אדום וכחול וצהוב. בעבודות יש גרעין פיגורטיבי המכוסה עי ריבוי של שכבות. יש תחושה של סדר ומעצורים מול חופש והרבה כוח. כמו כן היא מציגה צלחות קרמיקה בעלות צבעוניות שונה לגמרי העובדות על קו וכתם חופשיים ומקריים.

תערוכה זוגית של הצלם בצלאל בן חיים והפסלת כרמית חסין. התערוכה היא צרוף מוצלח ומופלא של עבודות צילום ופיסול שונות לגמרי שנוצרו לחוד. הצגתן ביחד יצרה שלם חדש הגדול מסך חלקיו. פגשנו את האמנים, . כל אחד מהם עוסק באמצעיו שלו בשאלות של כאוס, פירוק, סופניות, שיבושים בעולם, באדם, בעיר, וכו. הצירוף כאמור מרשים ביותר.

בגלריה מינוס 1 ראינו תערוכה קבוצתית מאוסף עיתון הארץ שנושאה הוא הקשר המורכב וארוך השנים בין עולם בעלי החיים והאדם. תערוכה יפה ומרתקת במורכבות שלה המציגה מגוון של רגשות ומחשבות בנושא. עליונות האדם או עליונות החיה. כאב, ציניות, פוליטיקה מקומית ועוד. תערוכה כואבת ועמוקה שנאצרה ע"י אפרת ליבני.


bottom of page