top of page

לאור ההתפרצות האחרונה וריבוי החולים גם בקרב האמנים המציגים ואופן ההדבקות המהיר כל כך,

החלטתי בצער רב לבטל את הסיור הקרוב ביום שישי ה 14.1.

שבת שלום ושמרו על עצמכם ויקיריכם.

כמובן אעדכן  על הסיור הבא כשיתאפשר ויחלוף הגל העכור.

להתראות

חנה

לאור ההתפרצות האחרונה וריבוי החולים גם בקרב האמנים המציגים ואופן ההדבקות המהיר כל כך,

החלטתי בצער רב לבטל את הסיור הקרוב ביום שישי ה 14.1.

שבת שלום ושמרו על עצמכם ויקיריכם.

כמובן אעדכן  על הסיור הבא כשיתאפשר ויחלוף הגל העכור.

להתראות

חנה

bottom of page